Politik om Mangfoldighed

Stenderup, Februar 2017

Politik om mangfoldighed i kønssammensætning af personale.
For Erling Transport & Spedition A/S, samt relaterede selskaber

“Lovpligtige redegørelse for kønsfordeling. jf. årsregnskabslovens § 99b”.

Erling Transport & Spedition A/S har hidtil og vil fortsat tilstræbe at rekruttere de bedst egnede
bestyrelsesmedlemmer, ledere og øvrige medarbejdere uanset køn.
Selskabets rekrutterings- og personalepolitikker understøtter denne praksis.

Som privat virksomhed har Erling Transport & Spedition A/S en langsigtet strategi og målsætning.
Bestyrelsens medlemmer rekrutteres med dette for øje og ønskes derfor at have langvarig tilknytning til selskabet.
En stabil og kontinuerlig sammensætning i bestyrelsen, søges fastholdt fremover.

Bestyrelsen i Erling Transport & Spedition A/S består af 3 medlemmer, som ønskes sammensat af minimum ét kvindeligt medlem.

Transportbranchen er generelt en mandsdomineret branche, og dette kendetegner også den
kønsmæssige sammensætning, af personalet i Erling Transport & Spedition A/S.
Vi vil for fremtiden tilstræbe at opnå en større andel af kvindelige ansatte.

Erling Transport & Spedition A/S

Lars Benfeldt